Ngân hàng dữ liệu
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng

  - Tiền kiểm: tư vấn khách hàng trong quá trình thực hiện công việc kế toán.

  - Hậu kiểm: Hướng dẫn xử lý các vấn đề đã xảy ra và còn tồn tại chưa được xử lý hoặc phát hiện trong quá trình thực hiện.

 • Bảo mật: Số liệu, Pháp lý

  Tất cả các dữ liệu cá nhân này đều được bảo vệ khỏi những việc truy cập trái phép. Bạn có thể có quyền theo luật bảo vệ dữ liệu có tính chi phí để yêu cầu tiếp cận thông tin cá nhân về bạn.

 • Pháp lý và bảo hộ

  - Tất cả các hoạt động kinh doanh của DataBank đã đăng lý và được chính phủ Việt Nam thừa nhận và Công bố trên website của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

  - Thương Hiệu của DataBank đã được đăng ký bảo hộ độc quyền sử dụng tại Việt Nam (Logo, Report covers, letterhead).

Ngân hàng dữ liệu
 • Dịch vụ khác

  - Dịch vụ cho thuê luật sư, phiên dịch viên.
  - Dịch vụ đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp chứng nhận đầu tư, các loại giấy phép hành nghề chuyên ngành (Giấy chứng nhận cửa chống cháy, v.v...).
 • Phân tích, bình luận và khuyến cáo

  - Phân tích , bình luận các văn bản pháp luật.
  - Khuyến cáo các vấn đề có thể gây bất lợi cho khách hàng về mặt thuế khi vận dụng các văn bản pháp luật.
 • Đối thoại khách hàng

  - Giải đáp về nghiệp vụ.
  - Chia sẽ kinh nghiệm
Gửi


Please feel free to get in touch, we value your feedback

Chia sẻ
minimize.png